Faina alba de grâu superioara 000 1kg Boromir – Ce este diferit?

0 Shares
0
0
0

F?ina alb? de grâu superioar? 000 1kg Boromir – Ce este diferit?”Pâinea ?i apa sunt lucruri pe care natura uman? le cere”, a spus Seneca. Fiind principala materie prim? pentru pâine, faina alba de grâu superioara 000 1kg Boromir este una dintre cele mai vechi produse pe care femeile le folosesc pentru a face pâine ?i cozonaci.

În mod tradi?ional, produsele de panifica?ie se num?r? printre alimentele preferate ale oamenilor din întreaga lume. La fel ca în majoritatea ??rilor europene, în ?ara noastr? cultivarea grâului are o tradi?ie veche de secole. Ast?zi, f?ina superioar? 000 este disponibil? pe pia?? într-o varietate mai mare ?i cu o valoare nutri?ional? mai mare decât oricând.

F?ina este baza pâinii, care exist? în cele mai incredibile forme, texturi, arome, cantit??i, cu o varietate de aditivi. F?ina poate fi f?cut? din diferite soiuri de cereale, cum ar fi grâu, secar?, ov?z etc.

F?ina proasp?t m?cinat? are o culoare g?lbuie, iar culoarea ei mai deschis? este rezultatul a câteva luni de ?edere sau a unor aditivi chimici suplimentari. Se utilizeaz? aditivi de albire precum peroxidul de benzoil, acidul ascorbic etc.

Pentru a îmbun?t??i calitatea f?inii, se utilizeaz? alte substan?e, cum ar fi disulfa?ii E 450 (2), utiliza?i ca emulgatori, carbonatul de sodiu E500 pentru a preveni sinterizarea f?inii, precum ?i acidul ascorbic E300 ca antioxidant ?i intensificator al func?iei glutenului.

F?inurile cu un con?inut mai mare de cenu?? au o culoare mai închis?. Compozi?ia f?inii este influen?at? ?i de sol ?i de condi?iile climatice. În ultimii ani, datorit? con?inutului mai sc?zut de azot din sol, con?inutul de proteine ??al cerealelor este mai mic.

F?ina alb? superioar? – Istorie

Istoria f?inii poate fi urm?rit? de mii de ani. Primele dovezi ale utiliz?rii puterii apei pentru a pune în func?iune moara de piatr? pentru m?cinarea f?inii dateaz? din secolul trecut î.Hr.

În secolul urm?tor, vântul a fost valorificat în aceast? sarcin?. Morile de vânt au fost for?a principal? în produc?ia de f?in? pentru o lung? perioad? de timp, pân? când, în 1786 a fost construit? prima moar? cu aburi la Londra.

F?ina alb? de grâu superioar? 000

F?ina alb? de grâu superioar? 000 este un produs fin, produs din stratul de mijloc al bobului ?i integral? – din toate cele trei straturi. Num?rul care indic? tipul de f?in? exprim? con?inutul de cenu?? în procente. Astfel, f?ina de tip 000 nu are un con?inut de cenu??. Exist? alte tipuri de f?in? de grâu, care con?in o cantitate mare de proteine, cunoscut sub numele de cereale integrale.

Datorit? deterior?rii calit??ii grâului ca materie prim? pentru produc?ia de f?in? pentru consum uman, la f?in? se adaug? multe tipuri diferite de corectori, care îmbun?t??esc calitatea produsului final. Boabele în sine, din care se face f?ina, este un produs extrem de hr?nitor ?i valoros pentru corpul uman.

Cu toate acestea, în procesarea lor pentru produc?ia de f?in?, valorile nutri?ionale sunt adesea distruse. Structura cerealelor este similar? cu toate cerealele, partea exterioar? se nume?te coaj? ?i este multistrat.

Este bogat? în fibre dietetice, minerale – zinc, cupru, fier, magneziu, seleniu ?i vitamine B – tiamin?, riboflavin?, niacin? ?i acid folic, precum ?i straturile interioare – proteine. Aceasta reprezint? aproximativ 15% din greutatea boabelor.

0 Shares
You May Also Like